Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Gradnja

Naš biro koristi najsavremeniju tehnologiju pri izvođenju radova i adaptaciji objekata, uz korišćenje visokokvalitetnih materijala i opreme.

ArhiDA tim daje mogućnost da klijenti na jednom mestu dobiju objedinjene usluge dizajna, projektovanja i izvođenja radova. Poštujemo želje klijenata, usaglašavamo ih sa pravnim normama i propisima i isporučujemo najkvalitetnija rešenja.

Izvođenje

ArhiDA projektni biro izvodi građevinske i druge radove kojima se utiče na ispunjavanje bitnih zahteva za postojeću građevinu i/ili kojima se menja usklađenost postojeće građevine sa lokacijskim uslovima u skladu sa kojima je izgrađena.
Kod izvođenja građevinskih radova kontinuirano sprovodimo kontrolu nad projektom, obezbeđujemo realizaciju svega planiranog u projektu i strogo poštujemo finansije investitora i dogovorene rokove.

Nadzor

Arhitektonski biro ArhiDA bavi se pružanjem usluga stručnog nadzora na izgradnji objekata svih namena, kao i na rekonstrukciji postojećih. Tim u projektnom birou je u potpunosti osposobljen za obavljanje poslova nadzora na izgradnji objekata. Cilj nadzora je da se maksimalno smanje troškovi izgradnje u svakoj fazi, a sa naročitom pažnjom na izradi projekta, izboru materijala za gradnju, načina gradnje, izboru izvođača radova.
Nadzor na objektima vrši licencirani stručnjak, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.